• Pfleiderer - Gütersloh

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Pfleiderer, Gütersloh, Tyskland

Gütersloh anlægget er et biomassefyret kraftvarmeværk, som er bygget for og drevet af spånpladeproducenten Pfleiderer AG.

Dette kedelanlæg var det tredje anlæg som AET leverede til Pfleiderer AG og blev nævnt som "Best Available Technology" (BAT) i IPPC rapporten "Large Combustion Plants" publiceret af EU i 2006.


Kraftvarmeanlægget brænder årligt ca. 120.000 tons af forurenet træflis, nedrivningstræ, affald fra savværker og slibestøv.

 

Det biomassefyrede kraftvarmeværk blev idriftsat i 2000.

 

Meget høj rådighed

Anlægget blev designet til at køre med særdeles høj rådighed, da spånpladeproducenten normalt er i drift 360 dage om året.

 

Fra 2012 til 2015 var kraftvarmeværket i drift mellem 8.350 timer og 8.520 timer om året (seneste kendte tal).

 

Efter tre succesfulde projekter er der stadig et tæt samarbejde mellem Pfleiderer AG og AET. Dette samarbejde inkluderer optimering af virkningsgrad såvel som reducering af udgifter til vedligeholdelse.

 

AET designede, leverede, byggede og idriftsatte følgende:

 • Brændselsdoseringssystem
 • Forbrændingssystem med spreader stoker og vandrerist
 • AET Støvfyringssystem
 • AET Biomassekedel med overheder og economiser
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • SNCR DeNOx system
 • Askehåndtering
 • Røggasrensning og posefilter
 • Skorsten
 • Elektriske installationer
 • Instrumentering
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Stålkonstruktion
 • Gallerier og trapper
 • PLC kontrol og SCADA system.

Yderligere information

 • Efter 7 års drift fortæller den administrerende direktør Hans Kurt von Weder om sine erfaringer samt det gode samarbejde mellem Pfleiderer og AET:  Klik her for at se denne video
 • Pfleiderer, som producerer behandlet og forarbejdet træ, lægger stor vægt på bæredygtigt skovbrug. Der skal plantes lige så meget træ, som der fældes: Læs mere
 • De meget strenge emissioner ved Gütersloh er offentligt tilgængelige: Læs mere
 • For at få yderligere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 60 MWt
  70 bara
  455 °C

El-effekt:

≤17 MWe

Procesvarme:

≤6 MWt

Pfleiderer Gütersloh anlægget nævnes som “bedst tilgængelige teknologi" (BAT) i IPPC rapporten "Large Combustion Plants" (2006 publiceret af EU).

En 3D-illustration af AET kraftvarmeværket idriftsat i Gütersloh, Tyskland.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Pfleiderer - Gütersloh
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk