• Pfleiderer - Neumarkt

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Pfleiderer, Neumarkt, Tyskland

Ved siden af Pfleiderer Neumarkt ligger et kraftvarmeværk, som er ejet og drevet af Pfleiderer AG.

Dette kedelanlæg var det andet anlæg, som AET leverede til Pfleiderer AG og som blev nævnt som "Best Available Technology" (BAT) i IPPC rapporten "Large Combustion Plants" udgivet af EU i 2006.

 

Kraftvarmeværket forbrænder årligt 200.000 tons forurenet træ, nedrivningstræ, jernbanesveller, støv fra savværker og slibestøv.

 

Pfleiderer Gruppen er en af europas førende producenter af specialdesignede træprodukter og overfladebehandlede produkter.

 

Pfleiderer Neumark kraftvarmeværket ligger ved siden af fabrikken og anvender produktionsrester til at producere elektricitet og varme.

 

Kapaciteten udvidet til 100 MW

Anlægget blev idriftsat i 1997 med en kapacitet på 73 MWindfyret effekt.

 

I 2001 øgede AET anlæggets kapacitet til 100 MWindfyret effekt.

 

Medarbejdere fra AET designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende:

 • Brændselsdoseringssystem
 • Forbrændingssystem med spreader stoker og vandrerist
 • Støvbrændere
 • AET Støvfyringssystem
 • Kedel med overheder og economiser
 • Forbrændingsluftsystem
 • SNCR DeNOx system
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med kalkdoseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Elektriske installationer
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Konstruktionsstål
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system.

Yderligere information

 • Pfleiderer, som producerer behandlet og forarbejdet  træ lægger stor vægt på bæredygtigt skovbrug. Der skal genplantes lige så meget træ, som der fældes: Læs mere
 • De meget strenge emissioner hos Neumarkt er offentligt tilgængelige: Læs mere
 • For at få yderligere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 100 MWt
  67 bara
  450 °C

El-effekt:

≤12 MWe

Procesvarme:

≤42 MWt

Pfleiderer Neumarkt kraftvarmeværket er placeret ved siden af produktionsanlægget og bruger rester fra produktionen til at generere elektricitet og varme.

3D-illustration af  AET biomassekedlen.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Pfleiderer - Neumarkt
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk