• Solvay - Rheinberg

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kedelanlæg

Solvay, Rheinberg, Tyskland

Aalborg Energie Technik a/s (AET) hjælper Solvay med at opnå sit nye mål for drivhusgasser ved hjælp af en ny AET Biomassekedel, der reducerer CO2 emissionerne med 190.000 tons/år, når den erstatter et kulfyret kedelanlæg. Solvay har opstillet et mål om at reducere sin udledning af drivhusgasser med 1 million tons i løbet af 2017 - 2025.

Med det højeffektive kraftvarmeværk, kaldet Woodpower projektet, i Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) kan brugen af fossile brændstoffer reduceres med 25% på fabrikken. Investeringen er en del af Solvays strategi, der fokuserer på at betjene kunderne på en mere bæredygtig og konkurrencedygtig måde.

 

AET Biomassekedlen skal brænde genbrugstræ, der kommer fra lokale leverandører. Den designes til brændselsinput på 90 MWt og en kedelvirkningsgrad på 92%. AET's leverance omfatter AET Forbrændingssystem, AET Biomassekedel, AET SNCR DeNOx System, røggas­rens­nings­system, kedelhus, el-system, PLC kontrol og SCADA system.

 

AET Forbrændingssystemet og AET Biomassekedlen optimeres til projektet og svarer designmæssigt til kedlen hos Tilbury Green Power. Kedlen er designet med en opholdstid på 2 sekunder ved 850 oC og med Inconel-beklædning i fyrrummet for at beskytte mod korrosion.

 

Høj virkningsgrad og lave emissioner

AET Biomassekedlen har kort opstartstid og hurtig nedlukningstid, da der næsten ikke er noget murværk i kedlen. Dette reducerer også risikoen for slaggedannelse, reducerer vedlige­holdel­ses­om­kostningerne betydeligt og øger samtidig rådigheden. 

 

Det interne strømforbrug for kedeløen, inklusive røggasrensning, blæsere osv. er under 1,3% af brændslets energi. Det betyder, at Solvay kan producere mere strøm til eksport og/eller egen fabrik.

 

Kombinationen af AET Forbrændingssystemet, AET Biomassekedlen og AET SNCR DeNOx Systemet sikrer lave emissioner, der overholder den tyske 17. BlmSchV og de nye BAT-relaterede emissionsniveauer fra EU. Tungmetaller og dioxiner/furaner vil være et godt stykke under de tilladte emissionsgrænseværdier.

 

AET designer, leverer, konstruerer, idriftsætter følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Naturgasbrænder
 • AET SNCR DeNOx System
 • AET Luftforvarmer
 • Askehåndteringssystem
 • Posefilter med absorbent og aktiv kul-doseringssystem
 • AET Tail End Heat Exchanger
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC system og SCADA system.

Yderligere information

 • Opdatering fra Solvay i Rheinberg omkring Woodpower projektet kan ses her: Læs mere.
 • For yderligere information om dette biomassefyrede anlæg og om AET: Kontakt AET salg.

Kedel:

90 MWth

 

111 bara

 

480 °C

El-effekt:

15 MWe

Procesvarme: 65 MWth

Solvay anlægget i Rheinberg.

Solvay siten i Rheinberg SEP 19.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Solvay - Rheinberg
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk