• Swiss Krono - Heiligengrabe

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Swiss Krono, Heiligengrabe, Tyskland

Ved siden af Swiss Krono fabrikken ligger et biomassefyret kraftvarmeværk (Energie Anlage 3).

Kraftvarmeværket genererer 20 MW elektricitet og forsyner MDF- og OSB-producenten med opvarmet termisk olie samt røggas til tørringsprocessen.

 

Udover almindelig træflis, bark, savværksaffald m.v. forbrænder anlægget et bredt udvalg af A1- A4 brændsler:

 • MDF-granulater fra spånpladeproduktionen
 • Slibestøv med meget højt Nitrogen indhold
 • Komposteret træ med op til 25% aske/inaktivt materiale
 • Brændsel fra eksterne kilder.

Kraftvarmeværket forbrænder årligt ca. 130.000 tons affaldstræ.

 

Anlægget blev overdraget i 2003.

 

Meget høj rådighed

I 2013 blev rådigheden målt til at være på 95% (8.300 timer) for hele kraftvarmeværket (seneste tilgængelige tal).

 

Regelmæssig AET service og forbedringer

Swiss Krono og AET har et udbytterigt og tæt samarbejde:

2004 → : Regelmæssig inspektion

2004: Begyndte at anvende A3/A4 brændsel, hvilket krævede Inconel i fyrrummet

2007: På grund af A3/A4 brændsel installerede man et AET SNCR DeNOx system

2015/2017: Ændring/udvidelse af superheaters

2016: Ændring af ristetæppe og Inconel opgradering

2017: Reparation af fyrrumsvægge

2018: Installation af ny sikkerheds PLC

 

AET  designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende:

 • Brændselshåndtering og -lager
 • Brændselstransport og -doseringssystem
 • AET Støvfyringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Biomassekedel med overhedere, economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx System
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med kalkdoseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Design af turbine, ACC og turbinesal
 • Varmebalanceoptimering
 • Elektriske installationer
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system for hele anlægget.

Yderligere information

 • Swiss Krono, - en succesfuld producent af træprodukter: Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 64 MWt
  70 bara
  452 °C

El-effekt:

≤20 MWe

Procesvarme:

≤10 MWt

Swiss Krono kraftvarmeværket producerer 20 MWe elektricitet og 10 MW procesvarme.

En 3D-illustration af det biomassefyrede AET kedelanlæg.

www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og for at forbedre din oplevelse på webstedet (funktionelle cookies).

Læs mere om cookies på denne hjemmeside..

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger i din browser.

Accepter alle cookies Accepter funktionelle cookies Accepter ikke cookies