• Swiss Krono - Heiligengrabe

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Swiss Krono, Heiligengrabe, Tyskland

Ved siden af Swiss Krono fabrikken ligger et biomassefyret kraftvarmeværk (Energie Anlage 3).

Kraftvarmeværket genererer 20 MW elektricitet og forsyner MDF- og OSB-producenten med opvarmet termisk olie samt røggas til tørringsprocessen.

 

Udover almindelig træflis, bark, savværksaffald m.v. forbrænder anlægget et bredt udvalg af A1- A4 brændsler:

 • MDF-granulater fra spånpladeproduktionen
 • Slibestøv med meget højt Nitrogen indhold
 • Komposteret træ med op til 25% aske/inaktivt materiale
 • Brændsel fra eksterne kilder.

Kraftvarmeværket forbrænder årligt ca. 130.000 tons affaldstræ.

 

Anlægget blev overdraget i 2003.

 

Meget høj rådighed

I 2013 blev rådigheden målt til at være på 95% (8.300 timer) for hele kraftvarmeværket (seneste tilgængelige tal).

 

Regelmæssig AET service og forbedringer

Swiss Krono og AET har et udbytterigt og tæt samarbejde:

2004 → : Regelmæssig inspektion

2004: Begyndte at anvende A3/A4 brændsel, hvilket krævede Inconel i fyrrummet

2007: På grund af A3/A4 brændsel installerede man et AET SNCR DeNOx system

2015/2017: Ændring/udvidelse af superheaters

2016: Ændring af ristetæppe og Inconel opgradering

2017: Reparation af fyrrumsvægge

2018: Installation af ny sikkerheds PLC

 

AET  designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende:

 • Brændselshåndtering og -lager
 • Brændselstransport og -doseringssystem
 • AET Støvfyringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Biomassekedel med overhedere, economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx System
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med kalkdoseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Design af turbine, ACC og turbinesal
 • Varmebalanceoptimering
 • Elektriske installationer
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system for hele anlægget.

Yderligere information

 • Swiss Krono, - en succesfuld producent af træprodukter: Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 64 MWt
  70 bara
  452 °C

El-effekt:

≤20 MWe

Procesvarme:

≤10 MWt

Swiss Krono kraftvarmeværket producerer 20 MWe elektricitet og 10 MW procesvarme.

En 3D-illustration af det biomassefyrede AET kedelanlæg.

www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk