• Tilbury Green Power - London

Aalborg Energie Technik a/s biomassekedelanlæg

Tilbury Green Power, London, UK

Tilbury Green Power projektet viser Greenvolt og Equitix engagement i forbindelse med vedvarende energi samt i forhold til at nedbringe deres samlede CO2 belastning.

Anlæggets ejere, Greenvolt og Equitix fremhæver, at den genererede energi vil kunne forsyne ca. 70.000 hjem med strøm.

 

Lånekapitalen blev stillet til rådighed af den danske Eksport Kredit Fond (EKF), Investec and Rabobank.

 

Reduktion af affaldsmængden i London

Tilbury Green Power (TGP) kraftværket, som har en el-effekt på 40 MWe, fyrer med genanvendt affaldstræ, f.eks. fra byggepladser.

 

I kraft af beliggenheden tæt på London, lige ved Themsen, bidrager kraftværket til at nedbringe mængden af affald i byen. Anlægget forbruger årligt ca. 270.000 ton affaldstræ fra området omkring London. På anlægget var der ca. 370 jobs i opførelsesfasen samt nu ca. 50 permanente jobs i forbindelse med den nuværende drift af anlægget.

 

Turnkeylevering

AET og BWSC var ansvarlige for opførelse og nu for drift og vedligehold af det biomassefyrede anlæg over en 20 årig periode.

 

TGP anlægget blev idriftsat i 2017.

 

AET stod for design, levering, konstruktion, idriftsætning af følgende:

 • Brændselstransport og AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Oliebrænder
 • AET SNCR DeNOx System
 • AET Dampluftforvarmere
 • Fødevandssystem
 • Askehåndteringssystem
 • Posefilter med kalk- og aktiv kul-doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC system og SCADA system for hele anlægget
 • 20-års drift- og vedligeholdelseskontrakt.

Yderligere information

 • UK Green Investment Bank og ESB støtter nyt £190m vedvarende elektricitetsanlæg på Themsen: Læs mere.
 • Om Tilbury Green Power. Læs mere.
 • For yderligere information om dette biomassefyrede anlæg og om AET: Kontakt AET salg

Kedel:

125 MWt

 

92 bar

 

477 °C

El-effekt:

40 MWe

Opførelse af Tilbury Green Power.

3D illustration af Tilbury Green Power Plant.

Tilbury Green Power anlægget fyrer med affaldstræ.

www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk