• Zignago Power

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Zignago Power, Fossalta di Portogruaro, IT

Zignago Power S.r.l. byggede og driver det biomassefyrede kraftvarmeværk.

Høj brændselsfleksibilitet

Zignago anlægget er enestående på grund af det brede udvalg af brændsel:

 • Fra skovbrugsindustrien, eks.: træ fra skov, træaffald, grenaffald, udtyndingstræ, restprodukter fra savværker og haveaffald
 • Landbrugssektoren - restprodukter, f.eks.: Halm fra hvede, rug og majs, majsskaller, frugtsten, nøddeskaller og affald fra vinproduktion etc.
 • Landbrugssektoren - dedikeret, f.eks.: Elefantgræs, sorghum, tidsel, poppel og piletræ.

Performance test

Det biomassefyrede kraftvarmeanlæg blev idriftsat med succes og overdraget i starten af 2012. Den officielle performance test blev udført af FORCE og viste følgende resultat:

 • Forbrændingseffektivitet:+ 99,9%
 • Kedelvirkningsgrad: 92,6%
 • Egetforbrug af el på mindre end 2,3% af den indfyrede effekt
 • Lavere emissioner end de strenge italienske krav.

Alle de målte værdier var bedre end de i kontrakten garanterede værdier.

 

Opgradering med fjernvarme

I 2014 blev anlægget modificeret med tilføjelse af en røggaskøler og dampvarmeveksler samt et fjernvarmeanlæg for at kunne forsyne de nærliggende landsbyer samt Zignagos industrianlæg med fjernvarme.

 

Som turnkeyleverandør, designede, leverede, byggede og idriftsatte AET følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • Oliebrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftssystem
 • AET SNCR DeNOx System
 • AET Dampluftforvarmere
 • Kondensat-forvarmere
 • Fødevandssystem
 • Askehåndteringssystem
 • Røggasrensning med absorbent doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Røggaskøler for fjernvarme
 • Dampkondensator for fjernvarme
 • Rør i kedelhus og turbinesal
 • Fjernvarmepumpe og rør til anlægget
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Platforme og trapper
 • Instrumentering
 • PLC kontrol og SCADA system til hele anlægget
 • Varmebalanceoptimering til hele anlægget.

Yderligere information

Kedel: 49 MWt
  92 bar
  522 °C

El-effekt:

≤17,9 MWe

Procesvarme:

≤4,5 MWf

Det biomassefyrede Zignago kraftvarmeværk i Italien respekterer naturen.

3D-illustration af biomasse-kedelanlægget i Zignago.

Emissionstal fra den biomassefyrede AET kedel.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Zignago Power
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk