• AET biomassekedel

AET biomassekedel

AET biomassekedelkonceptet er baseret på 25 års erfaring inden for dampudvikling og biomasseforbrænding.

Erfaringen er samlet fra et stort antal anlæg, som har følgende karakteristika.

 • Meget høj rådighed
 • Dampdata og dampkvalitet velegnet til turbinedrift
 • Høj kedeleffektivitet
 • Overholder strenge emissionskrav
 • Fleksibilitet
 • Kontinuerlig drift på fuld belastning
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger
 • Lang driftstid (> 8000 timer) mellem driftsstop for manuel rengøring af varmeoverflader - gælder også for affaldstræ.

Disse karakteristika er baseret på følgende træk:

 • Gastæt og fuldsvejset vandrørskedel
 • Minimal keramisk foring i fyrrum
 • Højt fyrrum med lang opholdstid
 • For affaldstræ, tomt træk for at nedkøle røggas før overheder
 • Lodret røggastræk for at lette opsamling af aske
 • Uopvarmede faldrør
 • God naturlig cirkulation selv under ekstreme driftsbetingelser
 • Effektiv dampseparation i tromlen

Kedeltrykdelene er designet i overensstemmelse med accepterede europæiske normer og standarder. Dette gælder for udvælgelse af materialer, kalkulation af vægtykkelse, produktion og certificering af svejsere samt kvalitetssikring af det færdige produkt.

 

Fyrrummet er højt og smalt for at opnå lang opholdstid og god turbulens resulterende i en effektiv opblanding af uforbrændte gasser og forbrændingsluft. Dette sikrer optimal forbrænding og lave emissioner.

Et højt fyrrum sikrer også god cirkulation af vand og damp i panelvæggene.

 

Minimal keramisk foring benyttes for at forebygge askeaflejring og slaggedannelse.

 

Fra fyrrummet strømmer røggassen ind i den øvre del af stråletrækket og fortsætter gennem overhederne, passerer en bundtragt og tillader grovaskepartikler at blive separeret fra røggassen.

 

Economiseren er konstrueret som en separat enhed med en hedeflade af enten dobbelte ribberør eller glatrør.

Et kig ind i kedlen - AET kedelkoncept.

Installation af kedeloverhedersektion.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi   //  AET Biomassekedel
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk