• Høj brændselsfleksibilitet

Høj brændselsfleksibilitet sikret med et AET Biomasseanlæg

Både AET's Forbrændingssystem og AET's biomassekedelanlæg stiller et af de førende systemer til rådighed mht. gennemprøvet teknologi baseret på årelang erfaring med mange forskellige brændsler.

En vigtig beslutning for en investor i et biomassefyret anlæg er valget af brændsel og brændselsfleksibilitet, som vil udgøre én af de væsentligste driftsomkostninger igennem årtierne mht. driftslevetid.

 

Der skal tages hensyn til mange parametre i forbindelse med valg af brændsel som fx fugtindhold, størrelse, struktur, typer, indkøb, rådighed og omkostningsstruktur.

 

Lokalt indkøbt brændsel

Brændselsomkostningerne kommer fra køb af råmateriale, høstning, transport, flisning og håndtering. Eftersom energitætheden er 7 - 10 gange lavere end kul på en volumetrisk basis og 2 - 4 gange lavere på en massebasis, er transportomkostningerne tilsvarende højere, og dette sætter en naturlig grænse for transportdistancen, typisk 100 - 150 km. Det er derfor oplagt at indkøbe brændslet lokalt samt overveje de forskellige tilgængelige brændsler.

 

Dette kan føre til brugen af en række forskellige tilgængelige brændsler samt overvejelser mht. karakteristika, fx. brændselsanalyser omhandlende fugtindhold, sporeelementer, distributionsstørrelse, tilsmudsning/slaggedannelse.

 

AET Brændselssystem og AET Biomassekedel

En vigtig egenskab ved AET's Forbrændingssystem samt AET's Biomassekedel er den høje brændselsfleksibilitet.

 

AET Doseringsbeholder, AET Cellesluse og Brændselsfaldvej er designet til at yde vedvarende og meget ensartet brændselstilførsel. Det skræddersyede AET Forbrændingssystem sikrer en ensartet brændselstilførsel (gennem AET Spreader Stokers) og sikrer, at brændslet vil tørre, antænde og delvist brænde i suspension, før det lander på risten.

 

AET Bio-Risten sikrer en ensartet fordeling af primærluft henover ristoverfladen, uafhængig af brændselslag, og sammen med et sekundært og tertiært luftsystem, sikres lave NOx- og CO-emissioner. Det lave emissionsniveau er uafhængigt af brændselstyperne.

 

AET brændselserfaring

AET har erfaring med mange forskellige brændsler som fx:

 

Brændsel fra skovbrug:

 • Tømmer
 • Afgratningsaffald
 • Rødder/stubbe
 • Hækafklip
 • Skovningsaffald
 • Komposteret træ.

Ikke forurenet biomassebrændsel fra industrier:

 • Savværksrester
 • Savsmuld
 • Olivenkorn/sten
 • Sheanødder/-mel
 • Rapsfrøekstrakt
 • Bio-træpiller
 • Solsikke-piller
 • Mask (distillers’ grain)
 • Siloaffald
 • Paller
 • Rent genanvendeligt træ.

Landsbrugsaffald:

 • Sorghum
 • Elefantgræs
 • Majs
 • Strå

Affaldstræ brændsler (A1 – A4 brændsler eller klasse A – D):

 • Affaldstræ
 • Nedrivningstræ
 • Spånpladeaffald
 • MDF affald
 • Slibestøv
 • Jernbanesveller
 • RDF (EBS/SBS).

Andre brændsler:

 • Fjerkræsaffald
 • Kød- og benmel  (MBM)
 • Dertalolie
 • Slam.

Høj brænselsfleksibilitet sikrer, at AET's teknologi tillader brændsel fra mange andre kilder og dermed muligheden for at kontrollere og minimere hovedparten af driftsomkostningerne.

Afgratningsaffald fra skove benyttes på mange anlæg, bl.a. FunderMax-Neudörfl.

Rent genanvendeligt træ bruges for eksempel på ENGIE - BCN.

Savværksrester benyttes blandt andet af Western Wood Energy Plant.

Rester fra kornproduktion så som majs kan bruges i en AET biomassekedel, fx som på Zignago Power.

Halmstrå kan bruges som ekstra brændsel, fx som på Zignago Power.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi   //  Høj brændselsfleksibilitet
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk