• Høj rådighed

Høj rådighed med et AET biomasseanlæg

AET biomasse kedelanlæg, AET biomasse kraftvarmeværk anlæg og AET biomasse kraftvarmeværker anses for nogle af de mest pålidelige anlæg i Europa.

En meget vigtig faktor for investorer i et biomassefyret anlæg er at opnå så mange driftstimer som muligt årligt for at kunne maksimere el-produktionen, damp til industrielle processer og/eller varme til fjernvarme. En ændring i rådighed kan have stor indflydelse på forretningsplanen og rentabiliteten for de biomassefyrede anlæg.

 

AET's biomasseanlæg er designet til kun at kræve få planlagte stop i løbet af året pga. følgende:

  • Erfaringen fra spånplade/MDF producenter indikerer, at der kun er behov for et 1-dags vinterstop og nogle få dages stop om sommeren. AET biomasse kedlen er designet med meget modstandsdygtigt materiale og har derfor et meget kort driftsstop samt en kort opstartstid (kun et par timer)
  • AET's produkter er meget robuste og konstrueret af en erfaren medarbejderstab
  • AET indsamler drifts- og vedligeholdelsesfeedback og sikrer derved løbende forbedringer
  • AET har muligheden for at yde online driftsmæssig support

AET biomasse kedelanlæg

Ved at vælge et AET biomasse kedelanlæg får kunden et anlæg med én af de bedst gennemprøvede rådigheder.

 

De biomassefyrede kedler fra AET har typisk en rådighed på mere end 8450 timer pr. år, fx. i Østrig, Italien, Frankrig og Storbritannien.

 

Denne høje rådighed opnås også med meget høj brændselsfleksibilitet, fx. på Zignago Power - se den kvartalsmæssige rapport i højre kolonne.

 

AET biomasse kraftvarmeværker og AET biomasse kraftværker

Med et AET biomasse kraftvarmeværk  og et AET biomasse kraftværk vælges et anlæg med én af de absolut bedst gennemprøvede rådigheder.

 

Det biomassefyrede anlæg Western Wood Energy Plant har den højest gennemsnitlige rådighed i UK i en 4-års periode (gennemsnit 93%) – se venligst detaljer leveret af Office of Gas & Electricity Markets, UK (OFGEM). Den gennemsnitlige rådighed (93%) er kalkuleret med en elproduktion 4% højere end garanteret i det originale design.

 

Både EPR-Eye Power Station og EPR-Glanford-Scunthorpe er designet af AET, og med mere end 20 års drift, der involverer vanskelige brændsler såsom kylligemøg og kød- og benmel (MBM), er disse anlæg stadig blandt de fire topanlæg mht. rådighed - se venligst detaljer leveret af OFGEM.

 

I Tyskland og Østrig kører anlæggene i mere end 8300 timer pr. år, selv når der fyres med affalds- og nedrivningstræ.

Zignago Power anlæg, der viser kedellast og elproduktion for Q2 2013, som eksempel på høj driftssikkerhed. 

OFGEM rådighedstal for biomassefyrede anlæg i UK: med Western Wood Energy Plant i top sammen med EPR-Glanford-Scunthorpe and EPR-Eye Power Station, som alle er designet af AET.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi   //  Høj rådighed
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk