• Høj virkningsgrad

Langsigtet høj effekt virkningsgrad med et AET-biomasseanlæg

AET's forbrændingssystem, AET's biomasse kedler samt vores erfarne AET ingeniører sikrer en fremragende anlægs-, kedel-, og forbrændingseffektivitet i hele anlæggets levetid.

Som investor i et biomassefyret anlæg er det vigtigt at opnå så meget energi fra brændslet som muligt samt at minimere tabet såvel som restprodukterne fra det biomassefyrede anlæg.

 

Høj anlægsydeevne

Behovet for høj anlægsydeevne er altafgørende for at sikre et godt projektforslag for et biomassefyret anlæg uden hensyntagen til, om det er et biomassefyret anlæg eller et kombineret kraftvarmeanlæg.

 

AET's ingeniører har stor erfaring inden for en række procesindustrier som fx dampturbineleverandører, EPC leverandører og brændselshåndteringsleverandører.

 

Alt i alt kan vor erfaring bringe værdi til kundens projekt gennem varmebalanceoptimering og procesintegration for at kunne optimere anlæggets effekt, uafhængigt af, om det er et biomassefyret kraftvarmeværk eller et biomassefyret kraftværk. 

 

Høj kedeleffektivitet

De vedvarende og ensartede forbrændingsresultater resulterer i et meget lavt iltindhold i røggassen, som er basis for en meget effektiv kedel.

 

Med et AET forbrændingssystem er forbrændingen meget effektiv og konstant uden perioder eller områder med dårlig forbrænding resulterende i uforbrændt sod. Dette resulterer i meget rene varmeflader og minimerer derfor behovet for sodblæsning på lang sigt.

 

Den langfristede kedeleffektivitet med en AET biomassekedel på typisk 91 – 94% sikrer et godt projektforslag for kunderne.

 

Udover det kan AET også tilbyde lav- temperaturvarmevekslere som med røggaskondensation vil sikre en endnu bedre kedeleffektivitet.

 

Høj forbrændingseffektivitet

Basis for en effektiv biomassefyring er en optimeret forbrænding; opnået ved perfekt placering af brændsels doseringssystem, luftindblæsningssystem for primær, sekundær og tertiær luft såvel som for efterbrændingskammeret.

 

AET's Forbrændingssystem sikrer en ensartet og konstant fordeling af brændsel over hele ristoverfladen ved hjælp af AET's spreadere. Primærluften fordeles jævnt over tværsnittet af AET's Biorist, og dette sammen med en jævn fordelt brændselsindfyring sikrer en meget effektiv forbrænding.

 

Den optimale fordeling af sekundær og tertiær luft sikrer effektiv efterforbrænding og meget lave emissioner; fx. lav NOx og CO. Dette minimerer behovet for sekundære foranstaltninger så som SNCR, SCR og CO katalysator.

 

AET's forbrændingssystem er designet til at opfylde kundekrav og en forbrændingseffektivitet højere end 99.9%.

Linz-Mitte har, som kraftvarmeværk, en meget høj generel ydeevne (85-87%).

Western Wood Energy Plant har en netto effektivitet på 30%, selvom det er designet tilbage i 2005.

AET's Brændselsdoseringssystem og AET's Forbrændingssystem er blevet fuldendt af AET's meget erfarne ingeniører. 

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi   //  Høj virkningsgrad
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk