Rådgivning

AET tilbyder konsulenthjælp og optimering af anlæg for at forbedre rådighed og effektivitet for kraft- og kraftvarmeværker. Vi tilbyder ligeledes rådgivning omkring den bedst tilgængelige teknologi forud for opførelse af kraft- og kraftvarmeværker samt konvertering af eksisterende anlæg til at benytte biomasse.

Analyse af anlægget

Gennem en driftsanalyse foretages revision af et eksisterende anlæg for at kunne afsløre muligheder for forbedring inden for områder som effektivitet, emissioner, rådighed, forbrug og virkningsgrad.

 

Leveringsomfang:

 • Besøg på site
 • Indsamling af driftsdata
 • Udføre målinger efter behov
 • Driftsanalyse
 • Revisionsrapport
 • Liste over mulige forbedringer.

Forundersøgelse

En forundersøgelse illustrerer omkostninger og økonomiske fordele for en mulig investering i forbedret ydelse, en sammenligning mellem de forskellige løsninger eller for en påkrævet ydelsesforbedring (fx emissioner). En sådan rapport tager ligeledes højde for ændringer i operationelle forhold, så som ændring i brændsel, ændring i forskel mellem elektricitet og damp-/varmeproduktion. Forundersøgelsen er et vigtigt værktøj for at kunne udvælge og retfærdiggøre en investering.

 

Leveringsomfang:

 • Forundersøgelse
 • Virkningsgradskalkulation
 • Overslag over investeringsomkostninger
 • Overslag over driftsomkostninger
 • Forundersøgelsesrapport
 • Projektforslag.

Inspektioner

Inspektioner er påkrævede mht. performance, emissioner, korrosion, slitage og forurening.

 

Leveringsomfang:

 • Grundige inspektioner på site
 • Måling af fx godstykkelse på hedfladen
 • Inspektionsrapport
 • Retningslinjer for vedligeholdelsesarbejde for at minimere reparationstid
 • Anbefalinger for fremtidige reparationer og udskiftning
 • Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning

Design og kalkulation

Varmebalance og kalkulationer:

 • Kedler
 • Kombinerede kraft- og kraftvarmeværker

Termiske kalkulationer

 • Kedler
 • Varmevekslere
 • Turbiner
 • Cyklus

Styrkekalkulationer

 • Kedler
 • Rørføring

Vand/damp cirkulationskalkulationer

Spørgsmål? Har De brug for mere detaljeret information?

 

Kontakt vor serviceafdeling her

AET kan assistere med en forundersøgelse forud for investering i et projekt. Rothes CoRDe kraftvarmeværket i Skotland er et godt eksempel på, hvordan AET har været involveret i hele processen fra start til slut. Anlægget benytter affald fra whiskyproduktion som brændsel, hvilket kræver specielt udviklede løsninger.  

AET kan udføre inspektioner af eksisterende anlæg og foreslåede forbedringer

Varmebalance kalkulationer

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Service   //  Rådgivning
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com