• Opgraderinger & Forbedringer

Anlægsforbedring, ombygning og opgradering

Aalborg Energie Technik a/s (AET) er markedsførende inden for kedeleffektivitet, rådighed og driftssikkerhed og har detaljeret kendskab til, hvordan rådighed og effektivitet af biomassefyrede kraftvarmeværker forøges.

Øget effektivitet

Forøgelse af effektivitet på eksisterende spreader stoker og vandreristsystemer sker ved brug af intern teknologi ved at erstatte dele af anlægget med AET designet udstyr og anlægsengineering.

 

Omfang (helt eller delvist)

 • Forundersøgelser
 • Ingeniørarbejde
 • Forbrænding systemoptimering
 • AET doseringsbeholder
 • AET vandrerist
 • AET kombispreader
 • Optimering af kedel-/turbinecyklus
 • Ændring af andre eksisterende komponenter

Øget rådighed

Da AET er markedsførende mht. rådighed, består muligheden for at lave en undersøgelse af eksisterende anlæg internt samt igangsætte undersøgelser for at øge rådigheden.

 

Først udføres en rådighedsundersøgelse, derefter en rådighedsrapport samt en plan for, hvordan dette skal gennemføres, altid med fokus på merværdi for kunden.

 

Potentiel besparelse ved forøgelse af effektivitet og rådighed

AET's serviceteam er altid klar til at servicere vore kunder og forøge effektivitet og rådighed for Deres biomassefyrede anlæg.

 

Ofte er det muligt at beregne den mulige gevinst ved høj effektivitet og opveje dette imod de mulige forholdsregler, der skal tages.

 

På samme måde er det muligt at estimere gevinsten ved høj rådighed og finde de mest proceskritiske komponenter for at kunne bedømme mulig tilbagebetaling. 

 

Ved både høj virkningsgrad og høj rådighed kan AET's serviceteam assistere ved fx. inspektioner, kedelkalkulationer, damp-/vandkalkulationer, rapportering, møder. 

 

Spørgsmål? Brug for detaljeret information?

Har De brug for mere information omkring konvertering fra kul til biomasse eller andre anlægsforbedringer:

 

Kontakt venligst vores serviceafdeling her

AET spreader stoker.

Forbrændingssystem bliver undersøgt og forbedret.

AET overvåger og analyserer anlæg og foreslår forbedringer.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Service   //  Opgraderinger & Forbedringer
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk