• NOx reduktion

NOx Reduktion

Hvis du ønsker at reducere dine NOx emissioner med op til 85%, kan vi tilbyde dig AET SNCR DeNOx System. Hvis du vil reducere dine NOx emissioner op til 98%, kan vi tilbyde dig AET SCR DeNOx System.

AET SNCR DeNOx System

Det Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) anvender reduktionskapaciteten i reduktionsmediet, f.eks. urea eller ammoniakvand. Mediet bliver injiceret, som væske, i fyrrummet ved et temperaturvindue på 850 - 1090 °C.

 

Vigtige parametre for en succesfuld implementering og en omkostningseffektiv løsning er:

 • Injektionsdyse: design og placering

 • Temperatur ved injektionspunkt(er)

 • Kedeldrift

 • Brændselsvariation

 • Tilsmudsning af kedel

 • Reaktionstid for medie

 • Reduktionsmedie

 • Automatiseringsniveau.

For at opnå en god NOx reduktion, er målet at nå en ensartet fordeling af reduktionsmediet over fyrrummets tværsnit og ved den rigtige temperatur hele vejen igennem fyrrummet. Den kemiske NOx reduktionsproces kan beskrives på flere måder. Nogle af de primære konsekvenser i NOx reduktionsprocessen beskrives herefter.

 

For processen med ammoniakvand og urea er både den optimale temperatur og den nødvendige reaktionstid afgørende. Hvis reaktionsmediet bliver inddyset ved for lav temperatur, vil nitrogen oxiderne (NOx) ikke reagere med NH2÷ og høje NH3 emissioner vil forekomme i røggassen. Hvis reaktionsmediet bliver inddyset ved for høj temperatur, vil NH2÷ reagere med O2 og ikke med nitrogen oxiderne (NOx), hvilket resulterer i at NOx ikke bliver betydeligt reduceret. Ammoniakvand har generelt en kortere reaktionstid, hvor imod urea har en længere reaktionstid.

 

Fordelene ved AET SNCR DeNOx Systemet:

 • Høj NOx reduktion: op til 85%

 • Lave driftsomkostninger: f.eks. lavt reagentmedieforbrug, udstyr med lang levetid, begrænset vedligehold

 • Lav CAPEX

 • Fleksibelt leveringsomfang

 • Let og hurtig integration i eksisterende kedler

 • Brug af AET's kedeleksperter.

AET SCR DeNOx System

Selective Catalytic Reduction (SCR) fungerer ved at injicere ammoniakvand, som bliver forstøvet i røggassen. Det fordampede ammoniakvand vil derefter passere katalysatorelementerne, hvorved NOx i røggassen omdannes til nitrogen og vand.

 

AET SCR DeNOx Systemet kan udføres som en hybrid SCR-SNCR løsning (AET SNCR DeNOx Systemet med katalysator) eller som en ægte SCR løsning. Valget kan afhænge af:

 • Emissionskriterier: NOx, CO, NH3

 • Kedelkonstruction

 • Kedeldrift

 • Brændselsvariation

 • Kedeltilsmudsning

 • Reaktionsmedie

 • Automatiseringsniveau.

Fordelene ved AET SCR DeNOx Systemet:

 • Ekstremt høj NOx reduktion: op til 98%

 • Lav CO emission

 • Lavt NH3 slip

 • Lave driftsomkostninger: f.eks. lavt reagentmedieforbrug, udstyr med lang levetid

 • Mulighed for at benytte AET's kedeleksperter.

AET SNCR DeNOx System

 

Kontakt Services for assistance.

NOx reduktion op til 60% med AET SNCR DeNOx System.

NOx reduktion op til 85% med AET SNCR DeNOx System.

NOx reduktion op til 98% med AET SCR DeNOx System.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Service   //  NOx reduktion
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk