• Firmaprofil

Firmaprofil

AET er en førende, uafhængig ingeniør- og entreprenørvirksomhed, som leverer biomassefyrede kedelanlæg, kraftværker og kraftvarmeværker i Europa. 

Som én af de teknologisk førende inden for løsning af socialt skabte miljøproblemer ved termisk udnyttelse af landbrugs-industrielt  biomasseaffald, bestræber virksomheden sig konstant på at forbedre sin teknologi og lave de bedste biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker i verden.

 

Forretningen omfatter projektering, ingeniørarbejde, levering og servicering af biomassefyrede anlæg med alle former for biomasse, primært træflis, træaffald, slibestøv og bark, men også andet biobrændsel som fx.. mask/bærme, fjerkræstrøelse, kød- og benmel samt halm og andre rester fra landbrugsaffald. Brændslerne anvendes separat eller i kombination og AET leverer anlæg i størrelsen 25 to 170 MWth.

 

Aalborg Energie Technik (AET) udfører også drift, vedligeholdelse, konsulentarbejde, eftersyn og vedligeholdelsesaktiviteter og hjælper med at optimere driftsbetingelserne for eksisterende anlæg. 

 

Høj virkningsgrad, rådighed og lave emissioner

AET er kendt som én af de mest innovative biomassekedelleverandører i verden. Vi har et velkendt samt anerkendt omdømme mht. at levere biomassekedler og forbrændingssystemer med usædvanlig høj virkningsgrad samt rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lav emissionseffekt.

 

Systemerne har ydermere meget lave vedligeholdelses-omkostninger. Firmaets kedel- og forbrændingssystem er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring inden for dampudvikling og forbrænding af biomasse. 

 

 

KERNEVÆRDIER

 

Vores mål:

 

"Vi giver vores kunder de bedste løsninger og leverer altid til tiden!"

Højt niveau af interne kompetencer

AET er i stand til at skræddersy de bedste kraftværksløsninger ved at udnytte den betydelige, akkumulerede know- how og erfaring i firmaet. Firmaet har over 140 ansatte, hvoraf størstedelen er ingeniører. Mange af de ansatte har 10 - 25 års erfaring i udvikling og implementering af kraftgenereringssystemer.  

AET leverer nogle af de mest effektive kraft- og kraftvarmeværker i verden. Anlægget Western Wood Energy Power Plant, som vist ovenover, har siden sin start i 2008 konstant været det mest effektive kraftværk i Storbritannien. 

Helius CoRDe Rabobank, et kombineret kraft- og kraftvarmeværk i Skotland, blev indviet i april 2013. Dette er et strålende eksempel på, hvordan man kan øge effektiviteten og beskytte naturen ved at udnytte ressourcerne på en optimal måde. 

Rothes CoRDE kraftvarmeværket behandler og brænder restprodukter fra maltwhisky destilleringsprocessen, også kendt som mask, sammen med rent træ. Årlig brændselsindfyring er ca. 115.000 ton våd mask fra lokale destillerier og 60.000 ton uforurenet savsmuld. Energi sendes til ledningsnettet, og varme vil blive udnyttet til bærme brændselstørring såvel som til whiskyproduktionsprocessen.  

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Om AET   //  Firmaprofil
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk