• ENGIE Cofely, BCN, Grand-Couronne, Frankrig

AET Biomassefyrede Kedelanlæg

AET designer og leverer turnkey biomasse kedelanlæg til integration i kunders kraftvarme- og kraftværker med enestående og veldokumenteret ydelse og rådighed.

Fordelene ved AET's kedelanlæg er:

 • Et unikt AET Forbrændingssystem
  - Lave røggasemissioner
  - Høj forbrændingseffektivitet
  - Lavt elforbrug
  - Bedst tilgængelige teknologi (BAT)

 • Høj brændselsfleksibilitet
  - Lave driftsomkostninger

 • Høj kedeleffektivitet
  - God forretning for kunde

 • Høj rådighed
  - Forbedret forretning for kunde

Vi sørger for et optimalt design af vore biomassefyrede kedelanlæg, under hensyntagen til mange forskellige parametre så som optimale driftsbetingelser, brændsel, kedel, turbine, damp-/vandkredsløb, varmekrav etc.  
 

 

AET kan hjælpe med at optimere anlægsparametre, ikke kun for kedler, men også for hele anlægget. Vor medarbejderstab har mange års erfaring og omfattende viden omkring dampcyklus, kedelsystemer samt dampturbiner.

 

AET Biomassekedel parametre

AET Biomassekedler kan konstrueres til næste alle typer biomasse, og den høje brændselsfleksibilitet betyder lave omkostninger for kunderne.


Design parametrene nedenfor udgør basisplatformen for vore anlæg:

Indfyret effekt

25 - 170 MWth

Dampkedel

Vandrørskedel med naturlig cirkulation

Damptryk

70 - 140 bar
Enkelt eller dobbelt tryk (genopvarmning, fx 140 bar og 25 bar)

Damptemperatur

Op til 540°C

Dampkvalitet

I henhold til VGB regler for turbinedrift

Fyrrumsdesign

Opholdstid mere end 2 sekunder over 850° C

Driftstid

Mindst 8000 timer uden standsning ved manuel rensning

Kedeleffektivitet

91% - 94% afhængig af brændselsfugtighed

Emissionsværdier

Bedre end europæiske krav

Brændselsfleksibilitet

Brændselsfugtighedsindhold: 10 - 55%

Hjælpebrænder

Ikke nødvendigt

Egetforbrug af el

< 2.0 % af brændsels varmetilførsel

Rådighed

Mere end 98 %

 

For at se nogle af AET's biomassefyrede kedelanlæg, klik venligst på følgende links:

3D-billede af ENGIE Cofely SODC kraftvarmeværket i Orléans, Frankrig.

AET's Biomassekedel kan brænde et bredt udvalg af biomassebrændsler.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Produkter   //  Biomasse kedelanlæg
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk