• Boehringer Ingelheim

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Tyskland

I 2004 ønskede medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim Pharma i Ingelheim at skifte brændsel fra kul til affaldstræ på et eksisterende kedelanlæg.


Kraftvarmeværket var oprindeligt bygget som en 100% kulfyret enhed med vandrerist for levering af elektricitet og procesvarme til den farmaceutiske proces. Kraftvarmeanlægget blev oprindeligt idriftsat i 1983.

 

Re-designet til 100% biomasse

I 2004 blev kedlen atter idriftsat efter at være blevet konverteret til 100% biomasse og re-designet til AET 's Forbrændingssystem i størst muligt omfang.

 

Kraftvarmeanlægget var hermed ombygget til at brænde affaldstræ i henhold til de tyske WID krav.

 

AET's leveringsomfang

I forbindelse med konverteringen har AET designet, indkøbt, installeret og leveret følgende:

 • Brændselsdoseringssystem
 • AET Spreader Stokers
 • Modificering af fyrrum og overheder
 • Gasbrændere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Modificering af røggas- og røggasrecirkulationssystem
 • AET SNCR DeNOx System
 • Røggasrensning med additiv doseringssystem
 • Ændring af askehåndteringssystem
 • Ændring af genindfyringssystem
 • Mekanisk montering
 • Elektriske installationer
 • Instrumentering
 • Programmering af PLC styring.

Yderligere information

Kedel: 70 MWt
  76 bara
  525 °C

3D-illustration af Bohringer Ingelheim anlægget med kedlen i bunden og filter foroven.

Boehringer Ingelheim CHP anlægget i Tyskland.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  Boehringer Ingelheim
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk