• ENGIE - BES VSG

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

ENGIE, BES VSG (DRT), Frankrig

DRT, en af verdens ledende virksomheder inden for udvinding af resin og terpentin fra fyrreharpiks, får leveret damp til deres produktionsproces fra Biomass Energy Solutions VSG (BESVSG) anlægget.

 Kraftvarmeanlægget ejes af et SPV, som blev oprettet af DRT, ENGIE Cofely, samt banken Caisse des Dépôts. Dette partnerskab har finansieret, bygget og driver kraftvarmeværket, der anvender lokale biomasseressourcer i mindst 20 år.

Anlægget producerer 97 GWt elektricitet/år og 214 GWt af damp/år uden brug af fossile brændstoffer. Dette reducerer CO2 udledningen med 90.000 tons/år, idet virkningsgraden på anlægget er højere end 60%.

Det biomassefyrede kraftvarmeværk har et årligt forbrug på 150.000 tons træ fra skovdrift, uforurenede rester fra træbearbejdning samt DerTal. DerTal er en tall-olie og et restprodukt fra DRT.

 

Performance Test

AET Biomassekedlens ydelse blev succesfuldt testet af Bureau Veritas i 2015:

 • Kedeleffektivitet: 93,3%

 • Internt elforbrug på kun 1,6% af den indfyrede effekt

 • Emissioner lå langt under de strenge franske krav.

Anlægget stod færdigt og blev idriftsat i 2015.

 

AET designede, leverede, byggede og idriftsatte følgende:

 • AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • Oliebrænder (Dertal)
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx System
 • AET Dampluftforvarmere
 • Posefilter med kalkdoseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Askehåndteringssystem
 • Trykluftsystem
 • Spildevandsbehandling
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål og facadebeklædning
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring.

Yderligere information:

Kedel: 50 MWt
  120 bara
  525 °C

El-effekt:

≤17 MWe

Procesvarme: ≤25 MWt

BES VSG kedelanlægget.

BES VSG biomassefyret kraftvarmeanlæg.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  ENGIE - BES VSG
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk