• ENGIE SOLUTIONS Novawood, Nancy, France

Aalborg Energie Technik a/s Biomassekedelanlæg

Engie Solutions - Novawood, Nancy, France

Højeffektivt kraftvarmeværk fyret med affaldstræ og jernbanesveller i Frankrig ved Humens

AET bistod Humens hos Novacarb med at opnå renere luft og forhindre jordforurening samt at give en kommerciel indtægt fra affaldstræ og jernbanesveller, som tidligere blev set som et affaldsprodukt.

 

Ved at bygge et biomassefyret kraftvarmeværk forbedrede Novacarb sin miljøpræstation såvel som konkurrenceevne. I partnerskab med ENGIE Solutions blev der skabt en dedikeret virksomhed: NOVAWOOD.


Det højeffektive kraftvarmeværk, NOVAWOOD, producerer damp til Novacarb-anlægget i Laneuveville-devant-Nancy og strøm til nettet ved at forbrænde affaldsprodukter. Som hovedentreprenør arrangerer ENGIE Solutions brændstofindsamling fra to kilder: Jernbanesveller fra det franske nationale jernbaneselskab (SNCF) og affaldstræ fra SOVEN.

 

Novacarbs mål med NOVAWOOD er at reducere fabrikkens afhængighed af det stærkt forurenende kul med ca. 40% og reducere CO2-udledningen med 150.000 tons om året. Det biomassefyrede kraftvarmeværk leverer damp til Novacarbs produktionsanlæg, og det leverer desuden 115 GWh grøn strøm om året til det nationale elnet, svarende til et årligt forbrug på omkring 65.000 husstande.

 

LOKALT BRÆNDSTOF OG LOKALE JOB
Energi produceres ved at forbrænde to brændsler: affaldstræ og jernbanesveller. Affaldstræ, som hentes gennem indsamlingscentre, bestående af kasserede møbler, gulve, døre, vinduer og paller, håndteres af SOVEN. Ved at forbrænde gamle jernbanesveller er der skabt et nyt forretningsområde, og moderniseringen af det nationale jernbanenet, ejet af SNCF, kan ske på en miljøvenlig måde.

 

AET DESIGNEDE, LEVEREDE, BYGGEDE OG IDRIFTSATTE FØLGENDE:

Yderligere Information

  • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeværk og/eller kunde: Klik her
  • For at få mere information om dette biomassefyrede anlæg og om AET: ​Kontakt AET-salg.

 

Kedel: 65 MWth
  70 bara
  522 °C
El-effekt: ≤15 MWe
Procesvarme: ≤42 MWtermisk

Seqens

Kedel under montage

www.aet-biomass.dk
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk