• FunderMax - Neudörfl

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftvarmeværk

FunderMax, Neudörfl, Østrig

FunderMax Biomasse Energieanlage er et biomassefyret kraftvarmeværk i Neudörfl, Østrig.

Kraftvarmeværket er ejet og drevet af spånpladeproducenten FunderMax.
Anlægget brænder uforurenet træ, affaldstræ og træstøv fra spånpladefremstillingen.

 

Kraftvarmeværket producerer thermalolie og elektricitet til produktionen af spånplader. Derudover kan anlægget levere fjernvarme til 4.400 husstande og offentlige bygninger.

 

FunderMax er dermed i stand til årligt at reducere CO2 udledningerne i regionen med 18.000 tons. FunderMax søger til stadighed at beskytte miljøet med adskillige tiltag.

 

AET Biomassekedlen stod færdig og blev idriftsat i 2006.

 

Meget høj rådighed

Selv ved brug af klasse A1-A4 brændsel, er anlægget i stand til at operere i op til 8.493 timer pr. år uden manuel rengøring, hvilket sikrer en stabil produktion af damp til produktionsprocessen. I 2013 var rådigheden på 97% (seneste tilgængelige tal).

 

AET designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende:

 • Brændselstransport og AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Støvfyringssystem
 • Naturgasbrænder
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • AET SNCR DeNOx System
 • Dampdrevet termisk olie varmeveksler
 • Fødevandssystem
 • Vandbehandlingssystem
 • Askehåndtering
 • Posefilter med absorbent doseringssystem
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Elektriske installationer
 • Isolering
 • Stålkonstruktion
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system.

Yderligere information

 • FunderMax bruger affaldstræ fra produktionen til at producere energi. "Vi bruger de biogene og ikke fossile energikilder som skader klimaet mindst muligt og er dermed med til aktivt at deltage i reduktionen af drivhusgasser " Læs mere
 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 50 MWt
  80 bara
  455 °C

El-effekt:

≤10 MWe

Procesvarme:

≤8 MWto

FunderMax Biomasse Energieanlage er et biomassefyret kraftvarmeværk i Neudörfl, Østrig.

Det biomassefyrede FunderMax anlæg benytter affaldstræ fra spånpladeproduktion som brændsel.

 

Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet /drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af Marzotto famileimperiet og har siden det blev installeret i 2013, haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  FunderMax - Neudörfl
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og for at forbedre din oplevelse på webstedet (funktionelle cookies).

Læs mere om cookies på denne hjemmeside..

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger i din browser.

Accepter alle cookies Accepter funktionelle cookies Accepter ikke cookies