• WWEP - Port Talbot

Aalborg Energie Technik a/s biomassefyret kraftværk

WWEP, Port Talbot, Storbritannien

Western Wood Energy Plant er et biomassefyret kraftværk, der oprindeligt blev bygget og var ejet af Western Bio-Energy Ltd.

Anlægget har et årligt brændselsforbrug på 160.000 tons biomasse, der leveres i form af spildtræ fra skovbrug, bark, bundtet grenaffald og træflis samt uforurenet genbrugstræ. WWEP anlægget reducerer årligt CO2 udledningerne med 47.000 tons.

Det biomassefyrede kraftværk blev idriftsat og leveret med stor succes i oktober 2008: 18 dage før leveringsplanen.

 

Garantitesten viste at:

 • Anlæggets totalvirkningsgrad var 30%
 • Kedelvirkningsgraden blev testet til 92%
 • Egetforbruget for hele anlægget var kun 2,4% af den indfyrede effekt (1.150 kW).

Den højeste rådighed i Storbritannien

I 2009 blev der foretaget en 6 måneders test af anlægget, der viste at anlægget opererede med en imponerende rådighedsprocent på 99% (april - oktober 2009).

De første fem år af anlæggets drift fortsatte det med at udvise en meget høj rådighed og anlægget har stadig en af de højeste rådigheder af alle biomassefyrede anlæg i Storbritannien.

 

Forøgelse af el-produktion

Elproduktionen blev forøget med 1 MWe under en forbedring udført i 2009.

 

Nøglefærdig levering

Anlægget blev leveret af et konsortium bestående af AET og en partner.

 

AET designede, leverede, opførte og idriftsatte følgende:

 • Brændselslager og -forberedelse
 • Brændselstransport og AET Brændselsdoseringssystem
 • AET Forbrændingssystem med AET Spreader Stoker og AET Biograte
 • AET Biomassekedel med overhedere og economisere
 • AET Forbrændingsluftsystem
 • Dampluftforvarmere
 • Fødevandssystem
 • Oliebrænder
 • Askehåndtering
 • Posefilter
 • Røggassystem og skorsten
 • Rør og kanaler
 • Isolering
 • Kedelhusstål
 • Gallerier og trapper
 • Instrumentering
 • PLC styring og SCADA system for hele anlægget
 • Varmebalanceoptimering
 • 6 års drifts- og vedligeholdelseskontrakt.

Yderligere information

 • En præsentation, der forklarer den unikke ydelse fra anlægget, blev udarbejdet i forbindelse med PowerGen 2011 og All Energy 2012: Kontakt venligst salg for yderligere information 
 • Western Wood Energy Plant er det første store biomasseanlæg i Wales, og producerer 14 MW elektricitet ved at brænde spildtræ fra skovbrug og rent genbrugstræ i AET's state-of-the-art forbrændingssystem: Læs mere her
 • For at få yderligere information om dette biomassefyrede kraftvarmeanlæg og om AET: Kontakt AET salg.
Kedel: 48 MWt
  92 bara
  512 °C

El-effekt:

16 MWe

Det biomassefyrede kraftværk har et AET Forbrændingssystem, som opfylder de strengeste emissionskriterier selv uden brug af SNCR og kalk.

Western Wood Energy Plant havde den højeste tilgængelighed i Storbritannien - data fra OFGEM. 

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Referencer   //  Biomassefyrede anlæg   //  WWEP - Port Talbot
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk