• Aarhuskarlshamn Denmark A/S (DK)

Aarhuskarlshamn Danmark a/s

Installation af SNCR DeNOx systemer til to "heavy" fuelolie kedler:

Aarhuskarlshamn Denmark A/S har i mange år produceret ingredienser for fødevareindustrien. I de sidste 40 år har to højtryks heavy fuelolie kedler forsynet anlægget med procesdamp, og begge kedler er stadig i god stand.


Fra Januar 2008, blev emissionsgrænserne sænket, og det var derfor nødvendigt at reducere NOx emissionerne for de to kedler.

I 2007, blev Aalborg Energie Technik a/s bedt om at installere DeNOx anlæg for de to kedler baseret på AET's SNCR-teknologi. I januar 2008 var begge tilbage i fuld drift, og opfyldte således de nye emissionsregler til tiden.


Leveringsomfang

  • Design, levering, installation og idriftsætning af to komplette SNCR DeNOx anlæg for de eksisterende kedler inklusiv opbevaringstank for reduktionsmiddel og pumper for ammoniakvand eller urea.

Eftersalgsservice

AET tilbyder en lang række eftersalgsservicer, fra dag til dag vejledning til kundens operatører, til større og længerevarende O&M kontrakter, hvor AET tager sig af den daglige drift og vedligeholdelse af hele anlægget i en årrække. AET tilbyder ligeledes renovering og opgradering af anlæggets komponentdele, når der er behov for det.

 

Det er vigtigt for AET at opbygge og bibeholde tætte arbejdsrelationer mellem den driftsansvarlige for anlægget og vore specialister i Aalborg. Denne udveksling af information og erfaringer sikrer en pålidelig og optimal drift, og er med til at give inspiration når vi udvikler fremtidige design og løsninger.


Yderligere information

  • Aarhuskarlshamn fokuserer på merværdi løsninger. “En løsning der giver merværdi er ikke blot et færdigt produkt men et komplekst bundt af services såsom tilpasning, problemløsning, markedsoplysninger, leveringssystemer, teknisk support og hvad der ellers er nødvendigt for at imødegå vore kunders behov".
  • For at få mere information om dette anlæg eller om AET: Kontakt AET's salgsafdeling.

Scada-system på Aarhuskarlshamn.

www.aet-biomass.dk
  • Aalborg Energie Technik a/s
  • Alfred Nobels Vej 21F
  • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
  • Tel +45 96 32 86 00
  • aet@aet.dk