• AET Forbrændingssystem

AET's forbrændingssystem

Den vigtigste beslutning, når man skal designe et velfungerende biomassefyret anlæg, er valget af forbrændingssystem. AET's forbrændingssystem er baseret på AET spreader og AET bio-rist.

Brændselsudfordring

Nogle biomassebrændsler har et askeindhold med en stærk tendens til slagge, som kan blokere hedefladerne. Nogle biomassebrændsler indeholder stoffer, som kræver særlige tiltag i brændselshåndteringen for at beskytte udstyret og miljøet.


AET's kedel og forbrændingssystem er baseret på mere end 25 års erfaring med forbrænding af mange forskellige typer biomasse, varierende bredt i brændselskvalitet samt egenskaber. AET har erfaring med træflis, nedrivningstræ, affaldstræ, savsmuld, sveller, træspåner, olivenskaller, nødder, bark, såvel som strå, kyllingemøg, kompost, slam, kød- og benmel osv.

 

Fuld kontrol over AET's design

AET har mange års erfaring med forbrændingssystemer til biomasse, erfaring fra vedligeholdelse af mange anlæg såvel som drift og vedligeholdelse (O&M) erfaring på Western Wood Energy Plant.


AET har altid selv stået for designet af AET Biomasse  Kedler:

 • Fyrrum
 • Primær - og overfyrings luftsystem
 • Overhedere
 • Economiser
 • Luftforvarmere
 • Rørsystemer
 • Hjælpesystemer

Emissionerne var tidligere acceptable, men der var også mulighed for forbedring. Derfor besluttede AET for mange år siden selv at stå for det funktionelle og detaljerede design of hovedforbrændings-komponenterne:

 • Doseringsbeholder
 • Cellesluser for brændsel
 • Spreader stoker (enkelte brændsler eller flere brændsler  – kombi- spreader)
 • Støvfyringssystem
 • Vandrerist
 • SNCR DeNOx
 • Genindfyring af flyveaske
 • Integreret grovudskiller

AET's forbrændingssystem har forbedret emissioner, rådighed og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Som eksempel er AET nu i stand til, gennem disse internt designede produkter, selv at opfylde de strengeste emissionskriterier for rent træ uden sekundære tiltag. På samme tid forenkler det ansvaret til kun én person.

 

Vore referencer viser alle en årelang høj rådighed

Nogle af de vigtigste kvaliteter i AET's design er følgende:

 • Meget lave røggasemissioner
 • Høj rådighed
 • Lang driftstid (>8000 timers) mellem driftsstop for manuel rengøring
 • Robusthed overfor fremmede objekter (sten, metal, glas) i brændslet
 • Lavt egetforbrug
 • God luftdistribution
 • Høj forbrændingseffektivitet
 • Høj kedeleffektivitet
 • Lave vedligeholdelsesomkostninger

AET har valgt den rette teknologi til anvendelse af biomasse

Brændslet transporteres pneumatisk ind i forbrændingszonen og bruger AET spreader stokere til træflis og, hvis nødvendigt, benytter AET's støvfyringssystem til pulveriseret brændsel. Små partikler brænder i luften, mens større partikler lander jævnt på risten, hvor de danner et hurtigt brændende lag af brændsel.

 

Risten, som udgør et gulv i fyrrummet, er en AET Bio vandrerist. Ristetæppet, er hele tiden i bevægelse, og transporterer langsomt det brændende brændselslag hen imod kedelfronten, hvor asken falder ned i slaggefaldet. Ristens hastighed kan justeres til at tage højde for variationer i brændselskvalitet og askeindhold.

 

Ca. 50% af forbrændingsluften (primær luft) ledes hen til risten og løber gennem små luftdyser i riste elementerne. Den sekundære luft ledes ind i forbrændingszonen gennem adskillige rækker af luftdyser, der er strategisk placeret for at sikre en effektiv opblanding af luft og forbrændingsgasser.  Denne trinvise forbrænding muliggør, at der opnås lave NOx emissioner.

Forskellig fra andre forbrændingsteknologier, som har separate zoner for tørring, forgasning og kulstofforbrænding, opererer spreaderstokeren med en mere jævnt fordelt forbrænding over hele risten.

 

Den optimale forbrændingstemperatur opnås ved lavt luftoverskud, luftforvarmning og røggas recirkulation.

 

Billede af AET forbrændingssystemet.

Olivensten kan også anvendes som brændsel i et biomassefyret anlæg.

Western Wood Energy Plant i Wales har en meget høj kedeleffektivitet og én af de bedste rådigheder i UK.

www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi   //  AET Forbrændingssystem
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk