• GREEN VALLEY ENERGIE Golbey, France

Aalborg Energie Technik a/s Biomassekedelanlæg

Green Valley Energie - Golbey, France

GVE hjælper Norske Skog med at reducere CO2-fodaftrykket i Golbey med 210.000 tons CO2 om året med et nyt biomasse- og affaldsfyret kraftvarmeanlæg fra AET

På Norske Skog Golbey-anlægget i Frankrig er de ved at omlægge noget af deres produktion fra papir til bølgepap. Samtidig bygger AET et biomasse- og affaldsfyret kraftvarmeværk til GVE, et joint venture mellem Pearl Infrastructure Capital, Veolia og Norske Skog Golbey. Når kraftvarmeværket er klar, vil det levere vedvarende energi til den nye produktionslinje og strøm til det nationale elnet.

 

Dette projekt giver også Norske Skog Golbey mulighed for at:

 • drage fordel af lokale grønne brændsler og erstatte naturgas
 • skabe lokal anvendelse for træaffald og on-site papirslam, som vil blive omdannet til grøn energi
 • styrke Norske Skogs konkurrenceevne og bevare on-site arbejdspladser.

Kraftvarmeværket bliver det største på vedvarende brændsler i Frankrig og kommer til at producere:

 • 200 GWh/år grøn strøm (=13.000 hjem)
 • 700 GWh/år grøn damp til Norske Skog Golbey papirfabrikken.

Desuden bidrager kraftvarmeværket til det globale projekts grønne profil med en højeffektiv AET Biomassekedel og en højt ydende turbine, samt et ORC-anlæg til valorisering af spildvarme i røggassen.

 

Designet af kraftvarmeværket er baseret på flere driftsscenarier i overensstemmelse med papirfabrikkens dampbehov og med et typisk interval for anlæggets effektivitet på 75-88%. Byggeriet på siten begyndte i Q3-2022, og projektet forventes at gå i kommerciel drift i Q3-2024.

 

AET DESIGNER, LEVERER, KONSTRUERER OG IDRIFTSÆTTER FØLGENDE:

 

Yderligere Information

 • For at få mere information om dette biomassefyrede kraftvarmeværk og/eller kunde: Klik her og her
 • For at få mere information om dette biomassefyrede anlæg og om AET: ​Kontakt AET-salget.

 

Kedel: 131 MWth
  92 bar
  477 °C
El-effekt: ≤25 MWe
Procesvarme: ≤90 MWtermisk

GVE-anlægget den 6. SEP 2023

Stålkonstruktion og servicebygning

www.aet-biomass.dk
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk